Skape
Oppdragsgivere som ikke kjenner sitt definerte marked må først kvalitetssikre sin kompetanse til markedet og kategorien de jobber eller ønsker å jobbe med.
Vår arbeidsmetodikk er et resultat av vår erfaring og er basert på grunntanken om at man må bygge “stein på stein” med en plattform som sikrer en solid forankring.

Forvalte
Våre forvaltningsoppdrag er varierte og omfatter alt fra ferskvare og andre matprodukter til non-food. Oppdragene kan for eksempel være en Key Account avtale hvor vi er oppdragsgivers forlengede markedsarm for et eller flere produkter i en eller flere kjeder.

Prosjektstyre
Markedsbehov og potensiale.
Innhente og bearbeide markedstall
Markedsundersøkelser
Plattform
Strategi
Markedsplan
Kalkyler/budsjett
Presentasjoner
Teknisk registrering
Pricat

KAM
Gjennomføring
Innsalg/presentasjon
Avtaler
Oppfølging og vedlikehold av avtaler
Ansvar for partenes økonomi

Annet
Sparringspartner – rådgiver og samtalepartner .
Bisitter i markedsråd- kompetansepartner innen kategori /marked.
Økonomi rådgivning
Budsjettering
Likviditetsstyring