Historie
Selskapet har siden oppstarten i 1998 blitt en etablert rådgiver i samspillet mellom aktørene i verdikjeden innenfor Dagligvare, Storhusholdning, Kiosk, Bensin og Service.

Vi har lang fartstid fra dette markedet, og har jobberfaring fra butikk , kjede – innkjøp og marked, leverandør, varebroker, logistikk og frakt med mer.

Vår samlede kompetanse, kjennskap til og erfaring fra alle deler av verdikjeden innen Dagligvare, Storhusholdning, Kiosk, Bensin og Service sikrer at varen eller tjenesten blir presentert i henhold til de krav og forutsetninger som beslutningstagerne trenger for å ta riktig beslutninger.

Visjon
Vår totale kompetanse skal hjelpe aktørene i verdikjeden til å resultatmaksimere de ressurser som investeres i forventning om distribusjon, målgruppesegmentering, kanalisering, merkevarebygging, salg markedsandeler, økt handleopplevelse, økt matglede, profittmaksimering og fortjeneste for å nevne noen.

Vårt bidrag er å strømlinjeforme integrasjonen mellom kjede og leverandør og øvrige aktører innen Dagligvare, Storhusholdning, Kiosk, Bensin og Service, for derigjennom bidra til raskere og kortere varevei fra produsent/leverandør til forbruker.

Misjon
Ved å skape muligheter for våre kunder vil vi kunne garantere solid forvaltning for alle våre oppdragsgivere som en vesentlig del av vårt tjenestespekter. 

Alle våre oppdragsgivere skal dersom og når de ønsker det kunne gå forberedt og trenet videre etter avsluttet oppdrag.
Dette skal sikres ved at vårt grunnleggende verdisyn etterleves til våre oppdragsgiveres fulle tilfredsstillelse.

Verdier
Xmarket har et grunnleggende og samlende verdisyn, som danner basisen for å fungere i et felleskap – å dele.
Dele vår kompetanse og erfaring
Dele vår kreativitet og ambisjon
Dele vår utholdenhet og langsiktighet
Dele vår presisjon og treffsikkerhet
Dele vår diskresjon og integritet
Dele våre relasjoner